Kancelaria komornika – czy warto być komornikiem?

Choć zawód komornika sądowego nie cieszy się wielkim uznaniem społeczeństwa i nie jest zbyt popularny, to wielu zastanawia się, czy jednak nie zdecydować się na taką drogę zawodową. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by kancelaria komornika pod twoim nazwiskiem mogła rozpocząć działalność!

Zawód komornika sądowego należy do grupy profesji zaufania publicznego. Nie cieszy się on jednak taką sympatią jak: lekarz czy nauczyciel. Jakby tego było mało, w tym zawodzie nie ma miejsca na żadną empatię czy emocje, które niestety czasami chcą wymykać się spod kontroli, bo to właśnie komornik ma do czynienia „z całym morzem” trudnych, ludzkich losów czy wręcz dramatów. Osoba, która chce zostać komornikiem, musi zdawać sobie z tego sprawę, zanim jej kancelaria komornika otworzy swoje drzwi dla setek petentów. Faktem jest, że zawód komornika zdominowany jest przez mężczyzn.

Jak zostać komornikiem?

Komornikiem może zostać osoba, która ukończyła 26 lat i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów prawniczych lub administracyjnych. Kandydat na komornika musi posiadać status osoby niekaranej oraz musi mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Zobacz również:  Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

Kandydat do zawodu musi też być gotowy na dalszą naukę. Po studiach trzeba odbyć tak zwaną aplikację komorniczą. Aby mieć szansę na to, należy zdać egzamin sprawdzający wiedzę kandydata z dziedziny prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Egzamin ten organizowany jest raz w roku i odbywa się w formie testu. Zdanie tego egzaminu jest niezbędnym warunkiem, by kandydat mógł zostać wpisany na listę aplikantów komorniczych.

Po ukończeniu dwuletniej aplikacji, w czasie której kandydat zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, przystępuje się do egzaminu komorniczego. Zaliczenie go nadal nie oznacza, że kandydat staje się pełnoprawnym komornikiem. Najpierw musi on przepracować 2 lata w innej kancelarii komorniczej jako asesor.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy jest urzędnikiem, który zajmuje się egzekucją długów wyłącznie na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. W tym celu może posługiwać się całym wachlarzem narzędzi, takich jak: zajmowanie wynagrodzeń, blokowanie kont bankowych, przejmowanie majątku dłużników celem zaspokojenia wierzycieli.

Zobacz również:  Copywriting po angielsku, o tych zasadach pamiętaj!

Kancelaria komornika zajmuje się także przeprowadzaniem tak zwanego spisu inwentarza, sporządzaniem protokołów stanu faktycznego, doręczaniem zawiadomień sądowych oraz organizowaniem i nadzorem nad licytacjami. Wszelkie prawa komornika uregulowane są przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Co niezwykle istotnie – komornik nie bada samej zasadności zobowiązania. To kompetencja właściwego sądu, a komornik realizuje tylko jego postanowienia i rozstrzygnięcia. Postępowanie komornika uruchamiane jest zawsze na podstawie wniosku wierzyciela, gdy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania, pomimo wyroku sądowego. Trzeba też pamiętać, że całym procesem ściągania długu zarządza wierzyciel, a nie komornik. Wszelkie postępowania układowe pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem muszą być prowadzone bezpośrednio między nimi, bo komornik wykonuje wyłącznie suche postanowienia sądowe.

[Total: 1 Average: 5]