Kiedy przysługują alimenty na dziecko?

Masz małoletnie dziecko, które sama wychowujesz? A może Twoje dziecko jest pełnoletnie, ale zamierza kontynuować naukę? Masz trudności z pokryciem kosztów i wydatków na swoją pociechę? W tej sytuacji rozważ alimenty na dziecko, które pozwolą na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, kiedy przysługują alimenty na dziecko.

Jakie jest przeznaczenie alimentów na dziecko?

Alimenty na dziecko to roszczenie na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Chodzi tu o potrzeby materialne i duchowe. Roszczenie alimentacyjne powinno obejmować koszty utrzymania dziecka, tzn. jego wyżywienia, odzieży, artykułów i pomocy szkolnych, artykułów medycznych i rekreacyjnych, takich jak np. wycieczki czy kino.

Przy czym nie ma tzw. alimentów gwarantowanych czy minimalnych. Owszem, są pewne praktyki, które stosują sądy kierując się wytycznymi zawartymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ale sąd do każdej sprawy i każdego przypadku podchodzi indywidualnie i rozpatruje go na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego w sprawie.

Zobacz również:  W jakim wieku dziewczynka powinna przestać bawić się lalkami?

Kto może wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym?

Obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka leży w gestii obojga rodziców. Jeżeli z jakichkolwiek powodów rodzice dziecka nie żyją już razem bądź żyją w innych związkach, obowiązek łożenia na ich wspólne dziecko nadal pozostaje.

Osoba, która faktycznie sprawuje pieczę nad dzieckiem i czyni starania o jego wychowanie, w tym leczenie, edukację i zapewnienie odpowiedniego rozwoju może starać się o alimenty na dziecko. Przy czym, osoba, która porzuciła swoją karierę zawodową na rzecz wychowania dziecka w świetle prawa polskiego czyni osobiste starania o wychowanie dziecka. I w tej sytuacji może domagać się pokrycia całości kosztów finansowych związanych z kosztami ponoszonymi w związku z wychowaniem pociechy.

Koleje ludzkiego losu bywają bardzo przewrotne i nie zawsze rodzice sprawują pieczę nad wychowaniem dziecka. Mogą to być także dziadkowie, rodzeństwo, rodzeństwo rodzica dziecka czy dalsza rodzina. W takiej sytuacji osobie tej także przysługuje roszczenie o alimenty na dziecko. Może to być roszczenie przeciwko rodzicom dziecka, jednemu rodzicowi, dziadkom czy innym krewnym.

Zobacz również:  Sklep dziecięcy w Zielonej Górze

Jak wnieść sprawę o alimenty na dziecko?

Sprawa o alimenty na dziecko tylko z pozoru jest prosta. Często bowiem odnosi się do skomplikowanego stanu prawnego czy rodzinnego. To często nieporozumienia w rodzinie, wzajemne pretensje o to co było i co ma być. A w tym wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka!

Pamiętajmy, aby pozwu o roszczenie alimentacyjne nie pisać z Internetu! Kancelaria Radcy Prawnego nam pomoże! Sprawy z zakresu prawa rodzinnego nie są zbyt drogie, a już sama porada u Radcy Prawnego z pewnością przyniesie zamierzony efekt.

Poza kosztami porady prawnej czy zastępstwa procesowego, zobligowani będziemy do uiszczenia opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości dochodzonego roszczenia w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego bądź w sprawie o obniżenie alimentów.

[Total: 1 Average: 5]