29 grudnia 2022

Co robić ze zużytym sprzętem elektronicznym?

Polska generuje rocznie setki tysięcy ton elektrośmieci. Jednak starych smartfonów, zużytych laptopów czy tabletów nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady zmieszane – choć niestety wiele osób wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy. Utylizacja urządzeń elektronicznych musi odbywać się zgodnie z surowymi przepisami – tak, aby nasze stare smartfony nie przyczyniały się do degradacji środowiska naturalnego.

Gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny?
Zniszczona, stara wieża, która od wielu miesięcy stoi w kącie Twojego pokoju? Nie wiesz, co zrobić ze starym laptopem lub komputerem? Kupiłeś nową lodówkę, a używana wciąż nawiedza korytarze Twojego mieszkania? Na szczęście istnieje kilka sposobów na pozbycie się starego, zużytego sprzętu RTV i AGD. Wyrzucanie ich do kosza jest nie tylko nieekologiczne, ale i zabronione przez prawo. Elektroodpady to nic innego jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. To szerokie pojęcie, które obejmuje elektronikę, sprzęt AGD i produkty GSM, ale także zabawki z elementami elektronicznymi czy urządzenia medyczne. Elektroodpady zawierają niebezpieczne substancje, które mogą przedostawać się do gleby, wód gruntowych i powietrza, stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zużyte urządzenia elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje. Dlatego zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania się wyrzucania go do śmieci, naszym obowiązkiem jest przekazanie go do punktu zbiórki i utylizacji. Działają one w ramach gminnych jednostek zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i są prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Co ważne, firmy te nie tylko przyjmują urządzenia klientów, ale także oferują usługi odbioru w miejscach wskazanych przez tych, którzy chcą pozbyć się zużytego sprzętu elektronicznego. Jeśli kupimy nowy sprzęt, możemy zostawić stary w miejscu zakupu. Konsumenci mają prawo do bezpłatnego zwrotu używanego sprzętu tego samego modelu, który zakupili, a pracownicy są zobowiązani do jego przyjęcia. Często myślimy, że nasze stare komputery czy wieże da się jeszcze uratować. Niestety w większości przypadków naprawa jest niemożliwa, zbyt skomplikowana i nieopłacalna. Wtedy jesteśmy uprawnieni do bezpłatnego pozostawienia urządzenia w serwisie. Należy jednak pamiętać, że serwisant może odmówić przyjęcia sprzętu, jeżeli zagraża on życiu lub zdrowiu osoby odbierającej.

Zobacz również:  Jak wykorzystuje się beton komórkowy?

Gdzie nie wolno wyrzucać elektrośmieci?
Zapewne każdy kojarzy znaczek z przekreślonym koszem na śmieci, który można spotkać na wielu produktach. Oznacza to po prostu, że nie można ich wyrzucić ze wszystkimi innymi, nawet w pojemniku do mieszania. Oczywiście zabronione jest też pozostawienie ich w lesie czy też topieniu w rzece. Jakie są konsekwencje takiego postępowania? Oprócz najważniejszego, jakim jest szkoda dla środowiska i siebie w dłuższej perspektywie, możemy również zostać ukarani grzywną. I wcale nie taka mała, bo sięga 5000 zł.

Zużyty sprzęt elektroniczny może odebrać wyspecjalizowana firma i to zupełnie za darmo, taka usługa jest dostępna np. na odbiorydomowe.pl

Artykuł przygotowany przez stronę partnerską.

Powiązane treści