Stosowanie kruszarek w górnictwie jest powszechną praktyką. Służy do rozbijania dużych skał i kamieni na mniejsze kawałki. Proces ten nie tylko pomaga w wydobyciu minerałów z rudy, ale także ułatwia ich transport ciężarówkami i pociągami. Wpływ tego procesu na środowisko ...

Kultywator to urządzenie służące do drapaczowania, czyli jednego z uzupełniających zabiegów agrotechnicznych. Proces ten, często określany też mianem kultywatorowania, zaliczany jest do mechanicznych metod uprawy oraz ochrony roślin. Używane wówczas kultywatory najczęściej łączone są z innymi maszynami w tzw. agregaty ...

Praca przy komputerze dla zdecydowanej większości z nas stała się obecnie standardem. Przed ekranami naszych sprzętów spędzamy zwykle co najmniej osiem godzin. Możemy sobie więc jedynie wyobrazić, w jaki sposób emisja niebieskiego światła niekorzystnie wpływa na nasz narząd wzroku. Koniecznością ...

Samochód dla przedstawiciela handlowego to narzędzie pracy oraz wizytówka firmy. Podczas wyboru auta służbowego należy zwrócić uwagę na wiele elementów związanych ze stylistyką, funkcjonalnością oraz ekonomią. Sprawdź, jakie cechy powinno mieć auto dla handlowca, aby zapewniało maksymalny komfort pracy i ...

W zależności od rodzaju umowy obowiązuje inny okres wypowiedzenia. W wypadku, gdy następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, obowiązują określone przepisy, które przewidują długość wypowiedzenia przy określonym stażu pracy. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika, ...

Prawo do ekwiwalentu – co należy wiedzieć Jednym z najważniejszych praw każdego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Reguluje to art. 171 Kodeksu pracy i jest to sprawa bezsprzeczna. Zdarza się, że rezygnuje się ...