31 października 2022

Przetwarzanie materiałów za pomocą kruszarek

Stosowanie kruszarek w górnictwie jest powszechną praktyką. Służy do rozbijania dużych skał i kamieni na mniejsze kawałki. Proces ten nie tylko pomaga w wydobyciu minerałów z rudy, ale także ułatwia ich transport ciężarówkami i pociągami. Wpływ tego procesu na środowisko zależy od tego, ile odpadów powstaje w wyniku procesu kruszenia.

Istnieją dwa rodzaje kruszarek – pierwotna i wtórna. Kruszarki pierwotne są zwykle używane do kruszenia dużych kawałków skał na mniejsze kawałki, podczas gdy kruszarki wtórne służą do kruszenia tych mniejszych kawałków na jeszcze łatwiejsze do opanowania rozmiary.

Wpływ tego procesu na środowisko zależy od tego, ile odpadów powstaje w wyniku procesu kruszenia, co można zmniejszyć, stosując kombinację kruszarek pierwotnych i wtórnych w celu rozbicia dużych kawałków na małe kawałki przed użyciem kruszarki wtórnej do kruszenia to jeszcze bardziej.

Czym jest kruszarka?

Urządzenia kruszące to maszyny używane do rozdrabniania skał, węgla, rudy lub innych materiałów. Istnieją dwa rodzaje kruszarek: kruszarka szczękowa i kruszarka stożkowa. Kruszarka szczękowa wykorzystuje dwie szczęki, które są połączone zawiasami, tworząc otwór między dwiema połówkami. Materiał jest podawany do otworu, a następnie opada na jedną ze szczęk, która zgniata go, zamykając się. Drugi typ kruszarki to kruszarka stożkowa, która ma trzy stożki jeden na drugim z otworem pośrodku do podawania materiału. Stożki są ustawione tak, że znajdują się na różnych wysokościach, a gdy materiał spadnie na jeden stożek, spadnie przez wszystkie trzy stożki, aż dotrze do dna, gdzie zostanie zmiażdżony.

Zobacz również:  Jak skutecznie i bezproblemowo przeprowadzić sukcesję w firmie?

Jakie są rodzaje kruszarek?

Kruszarki szczękowe służą do kruszenia skał średnio twardych. Mają nieruchomą szczękę i poruszają się poziomo. Kruszarki stożkowe służą do kruszenia twardych skał. Działają za pomocą wnęki w kształcie stożka, która porusza się poziomo i pionowo. Kruszarki udarowe stosowane są głównie w górnictwie do kruszenia dużych kawałków rudy na mniejsze kawałki, dzięki czemu mogą być przerabiane w innych maszynach lub młynach.

Jak działają kruszarki?

Pierwszym etapem procesu jest umieszczenie kamienia w środku kruszarki, która jest następnie zamykana za pomocą hydrauliki. Ciśnienie hydrauliczne następnie powoduje, że dwa zestawy szczęk łączą się i ściskają skałę. To uciskanie powoduje tarcie, które nagrzewa materiał znajdujący się wewnątrz, powodując jego rozpad na mniejsze kawałki.

Zobacz również:  Samochód dla przedstawiciela handlowego - na co zwrócić uwagę i czym powinien się cechować samochód służbowy?

Obróbka materiałów za pomocą kruszarek to proces kruszenia dużych kawałków skały na mniejsze kawałki w celu wydobycia minerałów i innych cennych materiałów. Proces kruszenia skał odbywa się za pomocą kruszarki do skał, która jest maszyną wykorzystującą siłę grawitacji do kruszenia dużych kawałków skał na mniejsze.

Artykuł przygotowany przy współpracy z partnerem serwisu.

Powiązane treści