Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – co musisz wiedzieć?

ekwiwalent za urlop

Prawo do ekwiwalentu – co należy wiedzieć

Jednym z najważniejszych praw każdego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Reguluje to art. 171 Kodeksu pracy i jest to sprawa bezsprzeczna. Zdarza się, że rezygnuje się z pracy, lub umowa nie zostaje przedłużona – co wtedy dzieje się z urlopem? Podpowiadamy.

W tym momencie pracownik zdobywa prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopowe. Praktycznie powinno się dążyć zawsze do wykorzystywania urlopu w sposób naturalny, jednak okres wypowiedzenia może być krótszy, niż przysługujące dni urlopowe. Na podstawie Kodeksu pracy wiemy, że okres wypowiedzenia stosunku pracy jest uzależniony od staży u tego samego pracodawcy:

  • jeśli zatrudnienie trwało krócej jak 6 miesięcy, okres wypowiedzenia to 2 tygodnie
  • jeśli zatrudnienie trwało dłużej jak 6 miesięcy, okres wypowiedzenia to 1 miesiąc
  • jeśli zatrudnienie trwało dłużej jak 3 lata, okres wypowiedzenia to 3 miesiące
Zobacz również:  Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Na początku należy ustalić współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopowe. Sposób wyliczeń jest następujący: od wszystkich dni kalendarzowych, odejmuje się dni wolne od pracy, a wynik dzieli się przez 12. Następnym krokiem jest podzielenie miesięcznych wynagrodzeń przez wyżej wymieniony współczynnik. Wynik ten, podziel przez dobową normę czasu pracy. W ten sposób uzyska się wysokość ekwiwalentu za jedną godzinę. Ostatnim krokiem jest pomnożenie ilości niewykorzystanych godzin urlopowych, z uzyskanym wcześniej wynikiem.

Do kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Do dnia dzisiejszego w żadnych aktach prawnych nie ma jasnych i klarownych zapisów dotyczących zasad udzielania urlopów wypoczynkowych, oraz wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanych dni urlopowych. Przyjęto jednak na co dzień, że ekwiwalent niewykorzystany powinien zostać wypłacony najpóźniej w ostatnim dniu pracy. W momencie, w którym dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, bardzo ważną kwestią zawartą w dokumentach, jest okres wypowiedzenia. Wielu pracodawców w tej chwili decyduje się na wysłanie pracownika na urlop wypoczynkowy, nie płacąc mu ekwiwalentu. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku pytania pracownika o zgodę na tego typu zamianę. Oznacza to, że pracownik nie ma wpływu na decyzję pracodawcy. Nie istnieją również żadne instrumenty prawne, które pozwalają uniknąć tak zwanego urlopu przymusowego, oraz wypłatę ekwiwalentu. Wyjątkiem jest pracownik, który ostatnie dni swojej pracy, przed urlopem wypoczynkowym znajduje się na zwolnieniu chorobowym, przedłużanym z uwagi na zły stan zdrowia do końca czasu trwania umowy. W tym momencie zwolnienie od pracy ma moc pierwszorzędną. Po ustaniu chorobowego, oraz zakończenia stosunku pracy, pracodawca wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

[Total: 1 Average: 5]