23 marca 2023

Anonimowe zgłoszenie na policję – jak zrobić to bezpiecznie?

Za utrzymanie bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu odpowiadają nie tylko służby porządkowe, których obowiązkiem jest podejmowanie interwencji w uzasadnionych przypadkach, ale też i sami obywatele. Problem zgłaszania podejrzanych zachowań i naruszeń prawa dotyczy najczęściej anonimowości takich zawiadomień. W wielu przypadkach okazuje się bowiem, że ze względów własnego bezpieczeństwa i wygody osoba zgłaszająca woli pozostać anonimowa. Czy policja ma obowiązek zareagować na tego typu informacje? Jak anonimowo zgłosić przestępstwo na policję? Oto podstawowe informacje o rodzaju składanych zawiadomień i sposobach ich rozpatrywania!

Anonimowe zgłoszenia – czy są legalne?

Kodeks postępowania karnego określa obowiązek obywatelski, który dotyczy konieczności powiadamiania odpowiednich służb w przypadku naruszenia prawa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa. Żaden paragraf wspomnianego aktu prawnego nie zobowiązuje jednak zgłaszającego do ujawnienia swojej tożsamości. Z tego powodu anonimowe zgłoszenie na policję jest w pełni dozwolone, jednak tego typu informacja powinna zawierać wszystkie niezbędne szczegóły na temat charakterystyki popełnionego czynu, opisu zdarzenia oraz wskazanie sprawcy i pokrzywdzonego. Najczęstszym sposobem zawiadamiania służb porządkowych o podejrzanych sytuacjach jest użycie jednego z numerów alarmowych – 112 lub 997 – lub odwiedzenie lokalnego komisariatu. Podczas rozmowy z dyspozytorem pojawia się zwykle pytanie o dane osobowe osoby zgłaszającej, jednak nawet w przypadku braku udzielenia stosownej odpowiedzi policja również ma obowiązek podjąć odpowiednie działania, na przykład w postaci wysłania patrolu pod wskazany adres. Odwiedzając w sposób bezpośredni budynek komendy zgłaszający jest z kolei zobowiązany do okazania swojego dowodu tożsamości. Anonimowe zgłoszenie jest jednak możliwe również w przypadku zawiadamiania o możliwości popełniania wykroczenia lub przestępstwa przez internet.

Zobacz również:  Zegarek G Shock – perfekcyjny dodatek na trening i eleganckie przyjęcie

Czy można anonimowo zgłosić na policję podejrzane zachowania w przestrzeni publicznej?

Rozmowa telefoniczna nie jest jedynym sposobem na poinformowanie służb porządkowych o konkretnym zdarzeniu. Zgłoszenie naruszeń prawa przez internet w ostatnich latach stało się opcją zdecydowanie wygodniejszą i łatwiejszą, czego dowodem jest wzrost popularności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala w anonimowy sposób zgłosić między innymi takie zachowania jak kłusownictwo, znęcanie się nad zwierzętami, wandalizm lub wałęsające się bezpańskie psy. Warto pamiętać o zamieszczaniu dokładnego opisu sytuacji oraz dołączania materiału dowodowego w postaci zdjęć lub nagrań – wówczas skuteczność interwencji funkcjonariuszy zdecydowanie wzrasta. Alternatywną opcją anonimowego zgłaszania podejrzanych zdarzeń jest formularz pisemnego zawiadomienia o przestępstwie, który znajduje się na jednej z podstron rządowych. Dokument taki należy wydrukować, a następnie wypełnić i za pośrednictwem poczty wysłać do lokalnego posterunku policji.

Zobacz również:  RDW CV - wysokie, niskie - jaka jest norma? Jak interpretować wynik?

Jak złożyć zawiadomienie na policję, aby pozostać bezpiecznym?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy zgłoszenie na policję jest anonimowe, głównie ze względu na kwestię własnego bezpieczeństwa. Zawiadomienie opatrzone nazwiskiem zgłaszającego niesie ze sobą ryzyko zemsty ze strony naprzykrzającego się sąsiada lub właściciela danego budynku. Zgłoszenie przestępstwa przez internet częściowo rozwiązuje ten problem, jednak przy wyborze tej opcji reakcja służb porządkowych może nie być wystarczająco szybka. Powiadamianie policji o podejrzanych zachowaniach w bezpośrednim otoczeniu to obowiązek każdego mieszkańca naszego kraju, a funkcjonariusze policji mają obowiązek utrzymania w tajemnicy dane osoby zawiadamiającej. Zgłoszenie na policję zakłócania ciszy nocnej, picia alkoholu w miejscu publicznym oraz niewłaściwego parkowanie rzadko wiążą się z obawą ujawnienia danych osobowych, jednak w przypadku sytuacji takich jak przemoc domowa podejście to może zmienić się diametralnie. Niezależnie od ostatecznie wybranej formy złożenia zawiadomienia na policji, w każdym przypadku funkcjonariusze policji są zobowiązani do podjęcia stosownych działań – nawet wówczas, kiedy zgłoszenie ma w pełni anonimowy charakter.

Powiązane treści