21 października 2022

Obligacje – co to takiego, czym się wyróżniają?

W kontekście omawiania zagadnień związanych z inwestowaniem pojawia się szereg różnych zagadnień. Mowa tu m.in. o obligacjach, które powszechnie są uważane za jedną z najpewniejszych i najbezpieczniejszych form inwestowania. Co zatem warto wiedzieć na ich temat?

Czym są obligacje?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, mianem obligacji określany jest papier wartościowy, który jest emitowany w serii. W dokumencie tym emitent zobowiązuje się wobec obligatariusza do spełnienia określonego świadczenia. Przy podziale obligacji są przyjmowane rozmaite kryteria. Przykładowo podział ze względu na rodzaj emitenta obejmuje obligacje skarbowe, komunalne i podmiotów prawnych. Z uwagi na wartość nominalną i oprocentowanie wyróżnia się obligacje kuponowe i zerokuponowe. Obligacje charakteryzują się różnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Sprzedaje się je po cenie nominalnej, z dyskontem albo z premią. Okres do wykupu może wynosić: do 1. roku (obligacje krótkoterminowe), od 1. roku do 5. lat (obligacje średnioterminowe) oraz powyżej 5. lat (obligacje długoterminowe). Są jeszcze obligacje wieczyste, których posiadacz otrzymuje tzw. rentę wieczystą.

Zobacz również:  Pożyczka gotówkowa — na co można ją zużytkować?

W jakim celu są emitowane obligacje?

Puszczenie omawianych papierów wartościowych to nic innego, jak emisja obligacji, której przyświeca konkretny cel. Jest nim pozyskanie kapitału, którego emitent potrzebuje na finansowanie swojej działalności i realizowanie nowych projektów. Emisja obligacji jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla kredytu bankowego, którego uzyskanie wiąże się z koniecznością sprostania wielu restrykcyjnym wymogom. Oczywiście w przypadku emitowania obligacji również muszą zostać spełnione pewne warunki. Przedsiębiorstwa, które mają w Polsce prawo do emitowania obligacji, muszą być spółkami: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnymi lub komandytowo-akcyjnymi. Obligacje są papierami wartościowymi o dłużnym charakterze, ale w porównaniu z akcjami nie zapewniają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta.

Artykuł przygotowany przy współpracy z partnerem serwisu.

Powiązane treści