4 listopada 2022

Na czym polega spekulacja na akcjach?

Jedną z najpopularniejszych strategii inwestowania w akcje jest spekulacja, która zakłada ich szybką sprzedaż. Na czym to polega? Jakich narzędzi używają spekulanci? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega spekulacja na akcjach?

Jak wspomniano we wstępie spekulacja na akcjach to jedna z najpopularniejszych strategii gry na giełdzie. Na czym polega? Otóż, realizujący ją inwestor nabywa akcje w celu ich szybkiej odsprzedaży oraz uzyskania możliwie najwyższego zysku. W efekcie sprzedaż z reguły następuje jeszcze w trakcie tej samej sesji giełdowej. Nie zawsze jednak się to udaje lub jest opłacalne, co sprawia, że maksymalny horyzont czasowy inwestycji wynosi w tym przypadku kilka bądź nawet kilkanaście dni. Spekulacja na akcjach to najbardziej wymagająca strategia inwestycyjna, ponieważ inwestor zmuszony jest do ciągłego śledzenia notowań oraz podejmowania błyskawicznych decyzji inwestycyjnych. Tylko w taki sposób może bowiem wychwycić odpowiedni moment na zakup lub sprzedaż akcji, a co za tym idzie osiągnąć możliwie najwyższy zysk.

Zobacz również:  Ubezpieczenie roweru - Czy warto? Na co zwrócić uwagę?!

Spekulacja na akcjach – jak zacząć?

Spekulacja na akcjach wymaga posiadania rachunku maklerskiego, który umożliwi zakup akcji emitowanych przez spółki giełdowe. Otwiera się go u brokera, który staje się wówczas pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Przykładem może być Saxo Bank Polska, który pozwala inwestorom kupować akcje notowane na wielu światowych giełdach. Po otwarciu rachunku maklerskiego należy go zasilić, co można uczynić poprzez dokonanie przelewu z konta bankowego. Pozwoli to kupić pierwsze akcje, a co za tym idzie zacząć na nich spekulować. Jak to zrobić? Techniczne aspekty zakupu akcji poprzez rachunek maklerski opisane zostały w artykule opisującym możliwości oferowane przez brokerów.

Z jakich narzędzi korzystają spekulanci?

Decydując się na spekulację na akcjach warto poznać oraz nauczyć się wykorzystywać narzędzia, które ułatwią podejmowanie skutecznych decyzji inwestycyjnych. Jest to przede wszystkim analiza techniczna, która zakłada, że kurs akcji podlega określonym trendom, a ich wartość jest równoważona przez siły popytu oraz podaży. W efekcie najważniejsze jest wychwycenie odpowiedniego trendu, dołączenie do niego we właściwym momencie (zakup akcji) oraz wyjście z inwestycji przed odwróceniem trendu (sprzedaż akcji). Pozwoli to bowiem uzyskać możliwie najwyższy zysk, jednak przeoczenie momentu odwrócenia się trendu może doprowadzić do straty. W związku z tym inwestorzy analizują nie tylko wykresy historyczne, ale również odpowiednie wskaźniki obrazujące sytuację na rynku, co pozwala im podejmować skuteczne decyzje inwestycyjne, a co za tym idzie zarabiać na spekulacji. W związku z tym należy podkreślić, że stosowanie analizy technicznej wymaga umiejętności analitycznego myślenia oraz właściwego interpretowania wskaźników i wykresów, które są w tym przypadku podstawą.

Zobacz również:  Pożyczka gotówkowa — na co można ją zużytkować?

Podsumowując należy stwierdzić, że spekulacjach na akcjach to strategia, która może przynieść naprawdę atrakcyjne zyski. Jest jednak wymagająca dla inwestora, który musi korzystać z analizy technicznej.

Artykuł przygotowany przy współpracy z partnerem serwisu.

Powiązane treści