11 marca 2023

Reklamacja bez paragonu – czy jest możliwa i kiedy można ją złożyć?

Czy reklamacja bez paragonu jest możliwa? To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie po zakupie towarów lub usług. W tym artykule przeanalizujemy, kiedy można złożyć reklamację bez paragonu oraz jakie są nasze prawa jako konsumentów w takiej sytuacji. Dzięki temu dowiesz się, jak postępować, gdy nie masz paragonu, a chcesz złożyć reklamację.

Czy można złożyć reklamację bez paragonu?

Zgodnie z polskim prawem konsumenckim, aby móc złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu. Najczęściej jest to paragon lub faktura VAT, ale mogą to być również inne dokumenty, takie jak np. umowa sprzedaży. Dokument taki jest dowodem zawarcia umowy między sprzedawcą a klientem, a także potwierdza zawartą w niej cenę oraz datę zakupu.

Bez dokumentu odpowiedniego potwierdzenia w postaci dokumentu, ciężko jest udowodnić, że towar został zakupiony w danym sklepie lub u danego sprzedawcy. Dlatego złożenie reklamacji bez paragonu czy innego dowodu utrudnione, ale nie jest całkowicie niemożliwe.

Reklamacja bez paragonu – jak to wygląda w praktyce?

Reklamacja to procedura pozwalająca na skorzystanie z praw konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar lub usługa jest wadliwa lub niezgodna z umową. Kiedyś jedyną możliwą podstawą do złożenia reklamacji była konieczność okazania paragonu. Powodem było to, że płatności dokonywano tylko za pomocą gotówki, a jedyny dowód transakcji stanowił wydruk z kasy fiskalnej.

Zobacz również:  Czy dieta ośmiogodzinna jest skuteczna i przyniesie oczekiwany spadek wagi?

Obecnie sytuacja się zmieniła, ponieważ dostępnych jest wiele różnych form transakcji elektronicznych, których przeprowadzenie może być poświadczone w różny sposób. Konsument może przedstawić jako dowód transakcji wydruk z terminalapotwierdzenie transakcji przesłane na pocztę e-mailwyciąg z rachunku bankowego, czy dane z systemu aukcyjnego (np. Allegro). Ostatecznie pomocne mogą być także zeznania świadków lub pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

Jak złożyć reklamację bez paragonu?

Gdy nie posiadamy paragonu, należy złożyć reklamację, korzystając z innych dokumentów lub dowodów, które potwierdzą nasze roszczenia. Jedną z Pierwszym krokiem jest kontakt z producentem lub sprzedawcą, od którego zakupiliśmy wadliwy towar. Warto to zrobić jak najszybciej po wykryciu wady, ponieważ często okres, w którym możemy złożyć reklamację, jest ograniczony czasowo.

Podczas kontaktu z sprzedawcą lub producentem warto przedstawić swoje roszczenia oraz okazać inne dokumenty, które potwierdzają dokonanie zakupu, np. wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie przelewu czy umowę sprzedaży. W ostateczności możliwa jest również np. reklamacja butów bez paragonu, gdy dokonanie zakupu potwierdzi świadek ich nabycia, który towarzyszył nam tamtego dnia.

Odwołanie od reklamacji – kiedy warto spróbować?

W przypadku odrzucenia reklamacji przez sprzedawcę można złożyć wniosek o ponowne jej rozpatrzenie, o ile sprzedawca dopuszcza taką możliwość. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku rozpatrywać naszego odwołania. W takiej sytuacji warto przedstawić mu swoje argumenty, które mogą go skutecznie przekonać do zmiany stanowiska.

Zobacz również:  Jaki kolor sukienki na komunię wybrać?

W odwołaniu należy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, należy napisać o domniemaniu istnienia wady w dniu zakupu. Najczęściej rzeczy, które reklamujemy, są słabej jakości, czyli nie nadają się do niczego w ciągu roku od zakupu. Sprzedawca musi nam wtedy udowodnić, że wada powstała z naszej winy. Jeśli sprzedawca nie zna przepisu o domniemaniu istnienia wady w dniu zakupu, warto go mu przypomnieć.

Po drugie, warto pokazać, że znamy swoje prawa i jesteśmy świadomym konsumentem. Warto powołać się na przepisy i wskazać sprzedawcy jego obowiązki i konsekwencje braku przestrzegania prawa. Jeśli nasza wiedza o reklamacjach wymaga uporządkowania, można skorzystać z pomocy specjalistów. Warto załączyć opinię rzeczoznawcy, taka pomoc często jest bezpłatna. Opinia ta to mocny argument na rzecz uzasadnienia reklamacji.

Po czwarte, należy zweryfikować argumenty sprzedawcy i zwrócić uwagę czy używa ogólnych sformułowań. Sprzedawca nie może ustalać sobie własnych zasad i procedur, a jego wewnętrzne regulaminy muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Powiązane treści