19 kwietnia 2023

Szkoła zawodowa – dla kogo, ile trwa i jakie są kierunki?

Szkoła zawodowa jest jednym z wielu możliwych kierunków edukacji, który pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w danym zawodzie. Jest to forma nauki, która skupia się na praktycznym nauczaniu konkretnej specjalizacji, a nie na ogólnym wykształceniu. Branżowa szkoła może stać się odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które pragną szybko rozpocząć swoją karierę zawodową lub zmienić dotychczasowe zajęcie na bardziej satysfakcjonujące. W niniejszym artykule omówimy kluczowe kwestie, dotyczące szkoły zawodowej, uwzględniając między innymi czas trwania nauki w tej placówce czy najpopularniejsze kierunki oraz odpowiadając na pytanie, jakie są szkoły zawodowe.

Zasadnicza szkoła zawodowa – co to jest?

Zasadnicza szkoła zawodowa, czyli inaczej ZSZ to typ szkoły ponadpodstawowej, która kształci młodzież w zakresie praktycznych umiejętności związanych z konkretnym zawodem lub branżą. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności zawodowe w wybranej przez siebie dziedzinie, na przykład w zawodach takich, jak technik informatyk, technik pojazdów samochodowych czy też technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Podczas nauki w zasadniczej szkole zawodowej uczniowie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez praktyki w firmach i instytucjach oraz zajęcia praktyczne prowadzone w szkole. Po ukończeniu szkoły absolwenci zdają egzamin potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe, co umożliwia im podjęcie pracyJak zostać kierowcą Ubera? To prostsze niż myślisz w wyuczonym zawodzie lub kontynuowanie nauki na wyższym poziomie, najczęściej są to studia wyższe.

Zobacz również:  Jak znaleźć tanie podręczniki szkolne dla swojego dziecka?

Zasadnicza szkoła zawodowa jest wybierana przede wszystkim przez grupę młodzieży, która chce szybko i skutecznie przygotować się do wykonywania konkretnego zawodu. Daje ona możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych i doświadczenia, które staną się niezbędne w dalszej karierze zawodowej.

Ile trwa szkoła zawodowa?

Ile lat trwa zawodówka? To pytanie zadaje sobie wiele uczniów, pragnących podjąć się kształcenia właśnie w tej instytucji. Edukacja w zasadniczej szkole zawodowej obejmuje trzy lata. 

Szkoła zawodowa – najpopularniejsze kierunki

Wśród najpopularniejszych kierunków, które odznaczyły się najwyższym poziomem zainteresowania w ubiegłych latach, możemy wyróżnić przede wszystkim te, związane z branżą informatyczną, logistyczną, żywieniową czy mechaniczną. Na szczycie list najczęściej wybieranych kierunków kształcenia, znalazły się między innymi takie specjalizacje, jak technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, a także technik usług kosmetycznych. 

Czy szkoła zawodowa wlicza się do emerytury?

Kontynuowanie nauki zawodu w formie praktycznej w placówce, jaką jest szkoła branżowa, zaświadczane jest poprzez otrzymanie przez ucznia świadectwa szkolnego. Należy jednak zaznaczyć, iż jedna podstawą do ustalenia wysokości świadczeń społecznych, takich jak emerytury czy renty, jest świadectwo pracy. To z kolei, może zostać przyznane wyłącznie młodocianym pracownikom, którzy zawarli umowę o pracę, a nie uczniom szkoły zawodowej. Z tego też wynika, iż lata kształcenia w tego typu szkole nie wliczają się do emerytury.

Zobacz również:  Jakie jest ryzyko zajścia w ciąże z prezerwatywą?

Czy szkoła zawodowa wlicza się do urlopu?

Sama w sobie edukacja w szkole zawodowej w postaci zajęć praktycznych nie jest wliczana do długości przyszłego urlopu. Warto jednak wspomnieć, iż staż pracy pracownika może mieć wpływ na ilość dostępnych dni urlopu. Pracownicy, którzy pracują krócej niż 10 lat, mają prawo do 20 dni urlopu. Natomiast ci, którzy przepracowali więcej niż 10 lat, posiadają prawo do uzyskania 26 dni urlopu. Staż pracy jest liczony jest bowiem od momentu podpisania pierwszej umowy o pracę, a nie od momentu ukończenia szkoły branżowej. Jeśli pracownik pracował przez pewien czas przed ukończeniem szkoły, to ten czas będzie wliczany do stażu pracy. Urlop powinien być udzielony pracownikowi w ciągu danego roku kalendarzowego lub w pierwszych trzech miesiącach następnego roku.

Powiązane treści