29 marca 2023

Wada ukryta w samochodzie – ile mamy czasu na zwrot używanego auta?

Zwrot auta po zakupie nie leży w gestii strony kupującej oraz sprzedającej. Coraz częściej zdarzają się jednak sytuacje, z których wynika rozbieżność stanu technicznego lub prawnego zakupionego pojazdu z informacjami, udzielonymi w momencie zakupu czyli z faktycznym stanem samochodu. Jeżeli samochód, zakupiony w komisie, salonie samochodowym (dotyczy to również pojazdów nowych) lub od osoby prywatnej w momencie zakupu posiada wady, które celowo zostały ukryte przez sprzedawcę, nabywca ma prawo do zwrotu zakupionego pojazdu.

Wady ukryte pojazdu czyli podstawa do roszczeń wobec sprzedającego

Wadą ukrytą pojazdu należy określić usterkę techniczną lub nieprawidłowość natury prawnej, które w dniu zakupu zostały zatajone i zamaskowane przez stronę sprzedającą z celowym zamiarem pozbawienia strony kupującej wiedzy na temat rzeczywistej sytuacji. Takie zachowanie ma najczęściej na celu uzyskanie wyższej ceny sprzedaży. Do najczęstszych wad ukrytych pojazdu należą nieprawidłowości w działaniu silnika, historia wypadkowa, niesprawność elektryki pojazdu, rzeczywisty stan licznika przebytych kilometrów oraz stan zawieszenia. Zdarza się, że sprzedawcy chcą sprzedać samochód po zalaniu jako pojazd zupełnie sprawny. Wadą ukrytą z punktu widzenia prawnego jest nieuregulowana własność pojazdu lub bieżące zobowiązanie, które nie zostało rozwiązane przed sprzedażą (leasing, wynajem pojazdu).

Zobacz również:  Jak bezpiecznie ubrać się na crossa?

Zwrot samochodu po zakupie w komisie lub salonie samochodowym – jaka podstawa prawna?

W jaki sposób udowodnić, że wada samochodu miała miejsce w momencie zakupu mimo pozytywnego wyniku oględzin w stacji diagnostycznej? Badanie techniczne, przeprowadzane przed zakupem jest najczęściej podstawową diagnostyką, która w krótkim czasie nie jest w stanie sklasyfikować bardziej złożonych lub ukrytych wad. Jeżeli kupujący wykaże wadę ukrytą ma podstawę do roszczenia wobec sprzedającego. Sytuację regulują przepisy art. 556-573 Kodeksu Cywilnego, powołujące się na rękojmię sprzedającego. Rękojmia w przypadku samochodu sprzedanego obowiązuje przez okres dwóch lat. Strona kupująca na podstawie udowodnionej wady ukrytej w momencie zakupu może zwrócić pojazd, zażądać zwrotu kosztów usunięcia wady lub obniżenia ceny zakupu.

Czy można zwrócić pojazd, zakupiony od osoby prywatnej?

Podobnie jak w przypadku zakupu z komisu samochodowego i salonu możliwy jest zwrot pojazdu z wadą ukrytą. Osoba, która dokonuje zakupu powinna zadbać o to, by została sporządzona umowa kupna-sprzedaży, w której dokładnie zostanie określona rękojmia sprzedawcy. Rękojmia jest odpowiedzialnością strony sprzedającej za stan techniczny i prawny sprzedanych przedmiotów, obowiązujący przez określony okres czasu. Rękojmia w przypadku samochodu obowiązuje przez okres dwóch lat. Osoba kupująca ma dwa miesiące na zgłoszenie odkrytej wady sprzedającemu. W tym czasie warto zlecić sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy, gdyż sprzedający raczej nie uzna swojej winy na słowo. Po określeniu problemu sprzedający, w tym przypadku osoba prywatna ma czas dwóch tygodni na odniesienie się do sprawy. Jeśli sprzedawca odmówi uznania wady ukrytej kupujący może wnieść sprawę do postępowania sądowego.

Zobacz również:  CB radio w samochodzie - czy jest legalne i czy wymagana jest rejestracja?

Wada ukryta samochodu – ile czasu na zwrot?

Wadę ukrytą, którą odkryjesz po zakupie pojazdu nowego lub używanego możesz zgłosić sprzedającemu celem odzyskania całości lub części poniesionych kosztów zakupu lub zdecydować o zwrocie samochodu. Rękojmia czyli odpowiedzialność sprzedającego obowiązuje w przypadku transakcji sprzedaży-kupna samochodów przez okres dwóch lat. W tym czasie można zgłosić wadę ukrytą, która została zatajona przez sprzedawcę w chwili zakupu. Oznacza to ponadto, że masz dwa lata na wykrycie wady ukrytej pojazdu i ewentualny zwrot stronie sprzedającej. W praktyce trudno jest udowodnić stronie sprzedającej, że wada ukryta powstała przed transakcją, a jej ukrycie było zamierzone i celowe. Zarówno w przypadku zakupu z komisu samochodowego, salonu pojazdów nowych jak i od osoby prywatnej kupujący musi liczyć się z dokładnym, skrupulatnie przeprowadzanym, długim postępowaniem w sprawie.

Powiązane treści