20 sierpnia 2023

Ile bomb atomowych zniszczy ziemię? Liczymy

Wykorzystanie broni jądrowej do atakowania innych państw jest nielegalne i zabronione przez międzynarodowe prawo. Między innymi dlatego, iż jest to broń niezwykle destrukcyjna, powodująca długotrwałe skutki – przede wszystkim dla ludności cywilnej i środowiska. Jednoczesny wybuch wielu bomb atomowych byłby czymś bardzo niebezpiecznym – ale czy wywołującym zagładę? Ile bomb atomowych zniszczy ziemię i czy potencjał atomowy wszystkich państw świata mógłby zgotować nam apokalipsę? Liczymy, ile bomb atomowych zniszczy ziemię.

Broń atomowa – zasięg. Jaki zasięg ma bomba atomowa?

Ludzkość skonstruowała wiele śmiercionośnych broni. Niektóre z nich były masowo wykorzystywane w różnych konfliktach między państwami. Przykładem takiego wynalazku może być gaz musztardowy użyty np. podczas pierwszej wojny światowej. Żadna broń nie budzi współcześnie tak wielu emocji, jak arsenał nuklearny. Będzie tak do momentu, gdy ludzkość nie wpadnie na jeszcze bardziej śmiercionośny pomysł, którego wykorzystanie mogłoby unicestwić życie na naszej planecie. Jaki zasięg ma broń atomowa? „Little Boy”, czyli bomba zrzucona na Hiroshimę podczas drugiej wojny światowej, posiadała promień kuli ognia posiadający około 180 metrów. Wszystko, co znalazło się w jej zasięgu, niemal natychmiast wyparowało. Promieniowanie cieplne oraz fala uderzeniowa zaszły znacznie dalej, dewastując wszystko w obszarze ok. kilku kilometrów. Skutki wybuchu wpłynęły na życie ludzi na znacznie większym obszarze (nawet kilkudziesięciu kilometrów).

Zobacz również:  Kto wynalazł telefon? Kilka ciekawostek – od telegrafu do smartfonów

Największe bomby atomowe zasięg liczą w setkach kilometrów. Przykładem może być Car Bomba o mocy 50 Mt, która byłaby w stanie unicestwić przestrzeń równą dużej aglomeracji. Jeśli zaś chodzi o zasięg przenoszenia, nie zaś samego dewastującego charakteru broni, to obecnie mówimy o zakresie globalnym. Potęgi militarne, które posiadają dostęp do arsenału jądrowego, są w wielu przypadkach zniszczyć każdy cel na ziemi. Stawia to te państwa niejako w sytuacji patowej – wystrzał takiej bomby skutkowałby natychmiastowym odwetem innych krajów, które byłyby zobligowane do odwetu.

Pytanie – ile bomb atomowych zniszczy Polskę, Europę, Świat?

Czy bomby atomowe mogłyby potencjalnie zniszczyć Polskę? To zależy, co rozumiemy pod pojęciem totalnej anihilacji. Jeśli zniszczenie określonej liczby miejsc – np. centrów miast czy obiektów strategicznych – to zdecydowanie mogłyby nieść takie zagrożenie. Zdewastowanie całej Polski, wszystkich miast – a jest ich kilka tysięcy – byłoby niezwykle dużym wysiłkiem. W dodatku daremnym, choćby ze względu na fakt, że kilkaset razy mocniejsze niż te zrzucone na Nagasaki i Hiroszimę, strawiłyby zaledwie niewielką część terenu naszego kraju. Detonacja ładunku jądrowego o mocy 1 Mt nie byłaby w stanie zniszczyć stolicy Polski. A co dopiero, jeśli mowa o całych powiatach czy województwach. Detonacja atomówek niesie za sobą wiele poważnych skutków, m.in. w postaci wędrującego radioaktywnego opadu. Ten przemieszcza wraz z masami powietrza, co zaś mogłoby skazić tereny także wielu innych państw. Negatywnych skutków jest jeszcze więcej, z potencjalnym wybuchem paniki w społeczeństwie włącznie. Atak atomowy na Polskę niósłby za sobą skutki także dla pozostałych państw regionu, przez co taka ofensywa nie miałaby większego sensu z punktu widzenia potencjalnego agresora.

Zobacz również:  Hagi Łagi – na czym polega jego fenomen?

Ile bomb atomowych zniszczy ziemię? Szacuje się, że detonacja wszystkich istniejących bomb nie zniszczyłaby globu, choć mogłaby znacząco wpłynąć na jego kondycję. Według ekspertów potrzeba kilkadziesiąt tysięcy najmocniejszych bomb atomowych w historii – Car bomb, aby poważnie zdewastować całą lądową część globu – ale tylko przy jej powierzchni. Biorąc pod uwagę kulistość ziemi oraz fakt, że występują na niej jeszcze oceany i inne wody, ilość wytworzonej energii musiałaby być gigantyczna. Wysadzenie ziemi „w proch” jest pojęciem abstrakcyjnym i w zasadzie przewyższającym możliwości do tej pory wytworzonych atomówek. Wiemy już, jaki zasięg ma broń jądrowa oraz znamy poważne skutki jej wybuchu. Wojna nuklearna mogłaby poważnie zaszkodzić ludzkości i doprowadzić do niezwykle przykrych skutków środowiskowych. Ziemia, sama w sobie, jednak w ten sposób nie wybuchnie. A po pewnym czasie, z ludźmi na jej powierzchni lub nie, będzie się odradzać i finalnie odzyska swój pierwotny wygląd.

Powiązane treści